Περιγραφή διαδικασιών Πρακτικής Άσκησης PDF Εκτύπωση

Ενέργειες ΦΟΡΕΑ

1. Δημιουργεί λογαριασμό χρήστη στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία όπως υπεύθυνος επικοινωνίας κ.λπ. καθώς και τα ΑΕΙ των οποίων επιθυμεί να απασχολήσει φοιτητές.
2. Δημιουργεί τις θέσεις που επιθυμεί να καλύψει και για κάθε μία περιγράφει τα χαρακτηριστικά τους: πλήθος ασκούμενων και περιγραφή του προφίλ και του αντικειμένου απασχόλησης.
3. Στο Πληροφοριακό Σύστημα (praktiki.uop.gr) επιβεβαιώνει τα στοιχεία του λογαριασμού του (ΑΦΜ, διεύθυνση έδρας κ.λπ. που έχουν αντληθεί από το ΑΤΛΑΣ) που θα αξιοποιηθούν αυτόματα για τη δημιουργία εντύπων και συμβάσεων.
4. Αν επιλεγεί κάποια θέση απασχόλησης από φοιτητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο φορέας λαμβάνει σχετική ειδοποίηση στο email επικοινωνίας καθώς επίσης και στοιχεία εισόδου στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης (praktiki.uop.gr). Αν διαθέτει ήδη λογαριασμό χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα (praktiki.uop.gr) μπορεί να κάνει ανάκτηση των στοιχείων του.
5. Πλοηγούμενος στο Πληροφοριακό Σύστημα (praktiki.uop.gr) μπορεί να προβάλει για κάθε θέση τα βιογραφικά σημειώματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φοιτητών που την έχουν επιλέξει. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους, να ζητήσει διευκρινήσεις ή να διεξάγει συνεντεύξεις.
6. Το Πληροφοριακό Σύστημα (praktiki.uop.gr) καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας επιλογής των φοιτητών και τους επιλέγει για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης. Η οριστικοποίηση της θέσης γίνεται από τους φοιτητές ώστε να ολοκληρωθεί η συνεργασία.
7. Διατηρεί επικοινωνία με τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου φοιτητή. Αξιολογεί τελικά τον φοιτητή με χρήση ειδικού εντύπου.


Ενέργειες ΦΟΙΤΗΤΗ

1. Συνδέεται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης (praktiki.uop.gr) με τον κωδικό του UOP, αναζητά και μελετά προφίλ θέσεων που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Τμήμα που φοιτά (το Πληροφοριακό Σύστημα αντλεί αυτόματα όλες τις θέσεις από το ΑΤΛΑΣ).
2. Αιτείται μέχρι 10 θέσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα (praktiki.uop.gr). Στην προσπάθειά του να επιλέξει τον καταλληλότερο φορέα, επικοινωνεί με τους φορείς, ενημερώνεται, δηλώνει την πρόθεσή του για συνεργασία κ.λπ.
3. Αναμένει την αποδοχή του αιτήματός του από έναν ή περισσότερους φορείς.
4. Οριστικοποιεί τη συνεργασία του με τον επιθυμητό φορέα μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Πρακτικής Άσκησης (praktiki.uop.gr).
5. Συμπληρώνει τα στοιχεία του στο Πληροφοριακό Σύστημα (praktiki.uop.gr) (IBAN, ΑΦΜ, ΑΜΑ κ.λπ.) που θα αξιοποιηθούν αυτόματα για τη δημιουργία εντύπων και συμβάσεων.
6. Διατηρεί επικοινωνία με τον Επόπτη Πρακτικής Άσκησης.
7. Συμπληρώνει φόρμες που απαιτούνται για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του έργου (δελτία εισόδου, εξόδου κ.α.), σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αξιολογεί τελικά τον φορέα με χρήση ειδικού εντύπου.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

1. Συνεργάζεται με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Στέλνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους φοιτητές για την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης.
2. Υποστηρίζει τους φοιτητές/φορείς και απαντά ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία και το Πληροφοριακό Σύστημα (praktiki.uop.gr). Όταν απαιτείται, επικοινωνεί με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
3. Ενημερώνει τους φορείς για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης.
4. Ορίζει Επόπτες Πρακτικής Άσκησης με βάση την κατεύθυνση φοίτησης, τους ενημερώνει και τους συντονίζει.
5. Από το Πληροφοριακό Σύστημα (praktiki.uop.gr) αντλεί υλικό και έντυπα/συμβάσεις και φροντίζει για τη συγκέντρωσή τους. Το Πληροφοριακό Σύστημα αυτοματοποιεί τη διαδικασία.
6. Διεκπεραιώνει την επικοινωνία με τον ΕΛΚΕ και αποστέλλει έγγραφα σχετικά με την Πρακτική Άσκηση.

Επόπτης Πρακτικής Άσκησης

1. Επικοινωνεί με τους φορείς των φοιτητών που εποπτεύει και ενημερώνεται για την πορεία τους.
2. Επικοινωνεί με τους φοιτητές για την πορεία της Πρακτικής Άσκησης σε τακτά χρονικά διαστήματα και στο τέλος τους αξιολογεί.