Τηλεδιασκέψεις με χρήση του λογισμικού Skype for Business PDF Εκτύπωση
 
Για τον Διδάσκοντα:           Για τον Φοιτητή: 
     
Οδηγός Διδάσκοντα (Έκδοση 2.2)   Οδηγός Εκπαιδευόμενου (Έκδοση 2.1) (προαιρετικά)
    Σύντομος οδηγός 

Βίντεο 1: Εγκατάσταση Skype for business (Office365)

 

Βίντεο 1: Εγκατάσταση Skype for business (Office365) (προαιρετικά)

Βίντεο 2: Εργαλεία εκπαιδευτή στο Skype for business

 

Βίντεο 2: Οδηγός Εκπαιδευόμενου - Skype Meetings app (προτείνεται)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις δοκιμές σας τα παρακάτω δωμάτια

Δοκιμαστικό Δωμάτιο Φοιτητών https://meet.lync.com/uopel-office365/ptsiotakis/M1RNY72L

Δοκιμαστικό Δωμάτιο Διδασκόντων https://meet.lync.com/uopel-office365/ptsiotakis/2GNWEEX1

Αν συνδεθείτε ταυτόχρονα με άλλους χρήστες θα μπορείτε να δοκιμάσετε και το μικρόφωνο/ηχεία σας συνομιλώντας.

Εικονικά δωμάτια συνεδριών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης <--click εδώ