Τζιμογιάννης Αθανάσιος PDF Εκτύπωση
    

Καθηγητής Αθανάσιος Γ. Τζιμογιάννης

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

http://korinthos.uop.gr/~ajimoyia

 

Πλήρες Βιογραφικό (pdf)


Τζιμογιάννης Αθανάσιος

Καθηγητής, Γνωστικό αντικείμενο ‘’Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - Ηλεκτρονική Μάθηση: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Πολιτικές»’’ (ΦΕΚ 5140 τ. Β’/19-11-2020)

Συντονιστής Ερευνητικής Ομάδας Ηλεκτρονικής Μάθησης (Link στο http://eprl.korinthos.uop.gr/site)


Τρέχουσα θέση

2020

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου: ’’Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση - Ηλεκτρονική Μάθηση: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Πολιτικές»’’ (ΦΕΚ 5140 τ. Β’/19-11-2020)

2012-σήμερα:

Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο ’’Επιστήμη και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση’’ (ΦΕΚ 1196 τ. Γ’/8-11-2012).

2010-2014:

Διευθυντής του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

2009-2012:

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο ’’Επιστήμη και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’

2005-2009:

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με γνωστικό αντικείμενο ’’Επιστήμη και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’


 Προηγούμενες θέσεις

2003-2005:
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με γνωστικό αντικείμενο ’’Ανάπτυξη Εφαρμογών των ΤΠΕ για την Εκπαίδευση’’
2000-2003:
Διδάσκων στην ΑΣΠΑΙΤΕ, Παράρτημα Ιωαννίνων
1993-2003:
Καθηγητής Πληροφορικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
1994-2003: Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Πολυμέσων και Εικονικής Πραγματικότητας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε θέματα Διδακτικής Πληροφορικής και εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
1985-1994: Ερευνητής (ΕΜΥ), Εργαστήριο Ατομικής και Μοριακής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπεύθυνος Η/Υ και ανάπτυξης λογισμικού

Σπουδές

Πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1980-1984). Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (ΕΜΥ) στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1985-1991). Φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος (1986-1987) και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1987-1991).


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα σχεδιασμού, ένταξης και αξιολόγησης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), καθώς και διδακτικών παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και του πληροφορικού γραμματισμού. Αναλυτικότερα, το επιστημονικό-ερευνητικό έργο μου αφορά στα εξής πεδία: 

• Ηλεκτρονική Μάθηση
• Ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
• Ανάπτυξη-αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
• Ψηφιακός Γραμματισμός και Διδακτική της Πληροφορικής
• Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Το δημοσιευμένο επιστημονικό-ερευνητικό έργο μου περιλαμβάνει διακόσιες τρεις (223) εργασίες. Αναλυτικότερα:

Διδακτορική διατριβή: μία (1)
Βιβλία:τέσσερα (4)
Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων (Επιμέλεια): τέσσερα (4)
Σε Έγκριτα Διεθνή Περιοδικά: τριάντα έξι ()
Σε Έγκριτα Ελληνικά Περιοδικά: είκοσι (20)
Σε Διεθνείς Τόμους (Βιβλία) με κριτές: δεκατρείς (13)
Σε Ελληνικούς Τόμους με κριτές: επτά (7)
Σε τόμους Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων με κριτές: τριάντα (30)
Σε τόμους Πρακτικών Εθνικών Συνεδρίων με κριτές: εξήντα τρεις (63)
Σε τόμους Περιλήψεων Διεθνών Συνεδρίων με κριτές: δεκαέξι (16)
Σε τόμους Περιλήψεων Εθνικών Συνεδρίων με κριτές: δέκα πέντε (15)
Σε Ειδικές Επιστημονικές Εκδόσεις: δεκαπέντε (15)

Επιπρόσθετα, υπάρχουν ακόμη σαράντα μία (41) εργασίες και ανακοινώσεις:

  • Τεχνικές-Επιστημονικές Εκθέσεις: έξι (6)
  • Εργασίες Στρογγυλής Τράπεζας σε Συνέδρια με κριτές: εννέα (9)
  • Ανακοινώσεις σε Επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια: είκοσι τέσσερις (24)
  • Εκπαιδευτικά λογισμικά (συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης): δύο (2).

Πρόσφατες Διεθνείς Δημοσιεύσεις

Σε Περιοδικά με κριτές

Sim, D., Boyle, E., Leith, M. S., Williams, A., Jimoyiannis, A., & Tsiotakis P. (2021). Learning about Europe through educational gaming. Journal of Geography in Higher Education, 45(1), 155-161, https://doi.org/10.1080/03098265.2020.1803816

Koukis, N., & Jimoyiannis, A. (2020). Towards a design framework of MOOCs for teacher development: Theoretical issues and analysis of teachers’ achievements about Web 2.0 in language instruction. Themes in eLearning, 13, 69-86.

Roussinos, D., & Jimoyiannis, A. (2019). Examining primary education teachers’ perceptions of TPACK and the related educational context factors. Journal of Research on Technology in Education, 51(4), 377–397, https://doi.org/10.1080/15391523.2019.1666323

Koukis, N., & Jimoyiannis, A. (2019). MOOCS for teacher professional development: exploring teachers’ perceptions and achievements. Interactive Technology and Smart Education, 16(1).

Leith, M., Boyle, L., Sim, D., van der Zwet, A., Scott, G., Jimoyiannis, A., Jandrić, P., Baalsrud Hauge, J., Tany N.S., & Hummel H. (2019). What’s in a game? A game-based approach to exploring 21st-century European identity and values. Open Review of Educational Research, 6(1), 12-25, DOI:10.1080/23265507.2018.1562364

Vrachnos, E., & Jimoyiannis, A. (2017). Secondary education students’ difficulties in algorithmic problems with arrays: An analysis using the SOLO taxonomy. Themes in Science and Technology Education, 10(1), 31-52.

Tsiopela, D., & Jimoyiannis, A. (2017). Pre-Vocational Skills Laboratory: Designing interventions to improve employment skills for students with autism spectrum disorders. Universal Access in the Information Society, 16(3), 609–627, DOI: 10.1007/s10209-016-0488-6.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2017). Beyond students’ perceptions: Investigating learning presence in a community of educational blogging. Journal of Applied Research in Higher Education, 9(1), 129-146.

Jimoyiannis, A., & Roussinos, D. (2017). Students’ collaborative patterns in a wiki project: Towards a theoretical and analysis framework. Journal of Applied Research in Higher Education, 9(1), 24-39.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2016). Self-directed learning in e-portfolios: Analysing students’ performance and learning presence. EAI Εndorsed Τransactions on e-learning.

Jimoyiannis A., & Tsiotakis P. (2016). Beyond students’ perceptions: Investigating learning presence in a community of educational blogging. Journal of Applied Research in Higher Education

Tsiopela D., & Jimoyiannis A. (2016). Pre-Vocational Skills Laboratory: Designing interventions to improve employment skills for students with autism spectrum disorders. Universal Access Information Society Journal

Tsiotakis P. & Jimoyiannis A. (2016). Critical factors towards analysing teachers’ presence in on-line learning communities. The Internet and Higher Education, 28, 45-58.

Vrachnos E. & Jimoyiannis A. (2014). Design and evaluation of a web-based dynamic algorithm visualization environment for novices. Procedia Computer Science, 27, 229-239

Tsiopela D. & Jimoyiannis A. (2014). Pre-Vocational Skills Laboratory: Development and investigation of a Web-based environment for students with autism. Procedia Computer Science, 27, 207–217

Roussinos D. & Jimoyiannis A. (2013). Analysis of students’ participation patterns and learning presence in a wiki-based project. Educational Media International, 50(4), 306-324.

Jimoyiannis A., Tsiotakis P., Roussinos D. & Siorenta A. (2013). Preparing teachers to integrate Web 2.0 in school practice: Toward a framework for Pedagogy 2.0, Australasian Journal of Educational Technology, 29(2), 248-267.

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2013). Social network analysis of students’ participation and presence in a community of educational blogging, Interactive Technology and Smart Education, 10(1), 15-30.

Jimoyiannis A. (2012). Developing a pedagogical framework for the design and the implementation of e-portfolios in educational practice. Themes in Science & Technology Education, 5(1/2), 107-132.

Angelaina S. & Jimoyiannis A. (2012). Analysing students’ engagement and learning presence in an educational blog community. Educational Media International, 49(3), 183-200.

Atsoglou K. & Jimoyiannis A. (2012). Teachers’ decisions to use ICT in classroom practice: An investigation based on Decomposed Theory of Planned Behavior. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 3(2), 20-37.

Jimoyiannis A. & Angelaina S. (2012).Towards an analysis framework for investigating students’ engagement and learning in educational blogs. Journal of Computer Assisted Learning, 28(3), 222-234.

Jimoyiannis A. (2011). Using SOLO taxonomy to explore students’ mental models of the programming variable and the assignment statement. Themes in Science and Technology Education, 4(2), 53-74.

Roussinos D. & Jimoyiannis A. (2011). Blended collaborative learning through a wiki-based project: A case study on students’ perceptions. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 2(3), 15-30.

Jimoyiannis A. & Gravani M. (2011). Exploring adult digital literacy using learners’ and educators’ perceptions and experiences: the case of the Second Chance Schools in Greece. Educational Technology & Society, 14(1), 217–227.

Jimoyiannis A. (2010). Designing and implementing an integrated Technological Pedagogical Science Knowledge framework for science teacher’s professional development. Computers & Education, 55(3), 1259-1269.

Jimoyiannis A. & Gravani M. (2010). Digital literacy in a lifelong learning programme for adults: Educators’ experiences and perceptions on teaching practices. International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, 1(1), 40-60.

Stansfield M. H., Connolly T. M., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2009). Developing a framework for best practices in sustainable virtual campuses. International Journal of Networking and Virtual Organisations, 6(5), 440-459.

Cartelli A., Stansfield M. H., Connolly T. M., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2008). Towards the development of a new model for best practice and knowledge construction in Virtual Campuses. Journal of Information Technology Education, 7, 121-134.

Siorenta A. & Jimoyiannis A. (2008). Physics instruction in secondary schools: an investigation of teachers’ beliefs towards physics laboratory and ICT. Research in Science & Technological Education, 26(2), 185-202.

Jimoyiannis A. & Komis V. (2007). Examining teachers’ beliefs about ICT in education: implications of a teacher preparation programme, Teacher Development, 11(2), 181-204.

Jimoyiannis A. & Komis V. (2006). Exploring secondary education teachers’ attitudes and beliefs towards ICT adoption in education, THEMES in Education, 7(2), 181-204.

Jimoyiannis A. & Komis V. (2003). Investigating Greek students’ ideas about forces and motion, Research in Science Education, 33, 375-392

Jimoyiannis A. & Komis V. (2001). Computer simulations in teaching and learning physics: a case study concerning students’ understanding of trajectory motion, Computers & Education, 36, 183-204

Jimoyiannis A., Mikropoulos T. A. & Ravanis Κ. (2000). Student’s performance towards computer simulations on kinematics, THEMES in Education, 1(4), 357-372

Βιβλία

Τζιμογιάννης, Α. (2017). Ηλεκτρονική Μάθηση: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Jimoyiannis A. (editor). Research on e-Learning and ICT in Education. New York: Springer (2011). ISBN 978-1-4614-1082-9, e-ISBN 978-1-4614-1083-6.

Jimoyiannis A. (2010). Proceedings of the 7th Pan-Hellenic Conference with International Participation ‘’Information and Communication Technologies in Education‘’. Vol I, HAICTE: Korinthos, Greece. ISBN: 978-960-88359-5-5, ISSN: 1792-5010

Κεφάλαια σε βιβλία με κριτές

Boyle, E., Baxter, G., Jimoyiannis, A., Leith, M., Sim, D., van der Zwet, A., Scott, G., Terras, M., Tsiotakis, P., Hummel, H., Hauge, J., & Jandrić, P. (2019). The design of the RU EU? game: A game-based approach to help students’ exploring of European identity and values. In M. Tsitouridou, J. A. Diniz & T.A. Mikropoulos (Eds.), Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (pp. 120-133). Cham, Switzerland: Springer.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2019). Students’ engagement and peer interaction in on-line academic writing through a course blog. In M. Tsitouridou, J. A. Diniz & T.A. Mikropoulos (Eds.), Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education (pp. 103-119). Cham, Switzerland: Springer.

Boyle, E., Baalsrud Hauge, J., Leith, M., Sim, D., Hummel, H., Jandrić, P., & Jimoyiannis, A. (2018). Games and Learning Alliance. Lecture Notes in Computer Science Book Series, vol. 11385, 191-200. Springer.

Tsiopela, D., & Jimoyiannis, A. (2018). Using a web-based environment to enhance vocational skills of students with autism spectrum disorder. In T.A. Mikropoulos (Ed.). Research on e-Learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives (pp. 381-395). New York: Springer.

Jimoyiannis, A., Schiza, E. I., & Tsiotakis, P. (2018). Students’ self-regulated learning through online academic writing in a course blog. In D. Sampson et al. (Eds.), Digital Technologies: Sustainable Innovations for Improving Teaching and Learning. New York: Springer.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2016). Self-directed learning in e-portfolios: Design issues and investigation of students’ performance. In G. Vincenti, A. Bucciero & C. Vaz de Carvalho (eds.). eLEOT2015, LNICST 160 (pp. 126-134). New York: Springer.

Jimoyiannis A. (2015). TPACK 2.0: Towards a Framework Guiding Web 2.0 Integration in Educational Practice. In Dr. M.S. Khine (Ed.). New Directions in Technological Pedagogical Content Knowledge Research Multiple Perspectives (pp. 83-108). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Jimoyiannis A. (2015). Digital Literacy and Adult Learners. In M. J. Spector (ed.), The SAGE Encyclopedia of Educational Technology SAGE Publications, Inc.

Angelaina S. & Jimoyiannis A. (2011). Educational blogging: Developing and investigating a students’ community of inquiry. In A.

Jimoyiannis (ed.), Research on e-Learning and ICT in Education (pp. 167-180). New York: Springer.

Jimoyiannis A., Gravani M. & Karagiorgi Y. (2011). Teacher professional development through Virtual Campuses: Conceptions of a ‘new’ model. In H. Yang & S. Yuen (eds.), Handbook of Research on Practices and Outcomes in Virtual Worlds and Environment (pp. 327-347), Hershey, PA: IGI Global.

Jimoyiannis A. (2008). Factors determining teachers’ beliefs and perceptions of ICT in education. Ιn A. Cartelli & M. Palma (eds.), Encyclopedia of Information Communication Technology, 321-334, Hershey, PA: IGI Global.

Jimoyiannis A. (2008). Computer simulations and scientific knowledge construction. Ιn A. Cartelli & M. Palma (eds.), Encyclopedia of Information Communication Technology, 106-120, Hershey, PA: IGI Global.
 
Σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με κριτές

Roussinos, D., & Jimoyiannis, A. (2018). Exploring primary education teachers’ perceptions of their Technological Pedagogical and Content Knowledge. Proceedings of the 1st World Congress on Inspired Education, 1-2 December, Treviso, Italy.

Koukis, N., & Jimoyiannis, A. (2018). MOOCs and teacher professional development: A case study on teachers’ views and perceptions. In M.B. Nunes & P. Isaias (Eds.), Proceedings of the International Conference e-Learning 2018 (pp. 19-26), Madrid: International Association for Development of the Information Society. (Best paper award)

Mastorodimos, D., Chatzichristofis, S. A., Jimoyiannis, A., & Christodoulou, K. (2018). Making Sense of Fractions using E-learning Platforms-A Survey. Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA 2018). Thessaloniki, Greece. http://www.inista.org.

Spanorriga, C., Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2018). E-mentoring and novice teachers’ professional development: Program design and critical success factors. Proceedings of EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology (pp. 1315-1324). Amsterdam, Netherlands: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved August 23, 2018 from https://www.learntechlib.org/primary/p/184346

Boyle, E., Baxter, G., Jimoyiannis, A., Leith, M., Sim, D., van der Zwet, A., Scott, G., Terras, M., Tsiotakis, P., Hummel, H., Hauge, J., & Jandrić, P. (2018). The Design of the RU EU? game: A game-based approach to help students’ exploring of European identity and values. Proceedings of the Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education Conference, TECH-EDU 2018, 20-22 June 2018, Thessaloniki, Greece.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2018). Students’ engagement and peer interaction in on-line academic writing through a course blog. Proceedings of the Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education Conference, TECH-EDU 2018, 20-22 June 2018, Thessaloniki, Greece.

Koukis, N., & Jimoyiannis, A. (2017). Designing MOOCs for teacher professional development: Analysis of participants’ engagement and perceptions. In A. Mesquita & P. Peres (Eds.), Proceedings of the 16th European Conference on e-Learning, ECEL 2017 (pp. 271-280), Porto: Academic Conferences and Publishing International.

Koutsodimou, K., & Jimoyiannis, A. (2015). MOOCs for teacher professional development: investigating views and perceptions of the participants. Proceedings of the 8th International Conference of Education, Research and Innovation – ICERI 2015 (pp. 6968-6977), 16–18 November 2015, IATED: Seville, Spain.

Jimoyiannis, A., & Tsiotakis, P. (2015). Self-directed learning in e-portfolios: Design issues and investigation of students’ performance. Proceedings of the 2nd International Conference on e-Learning e-Education and Online Training – eLEOT  2015, 16–18 September 2015, Novedrate, Italy, http://eleot.org/2015 

Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2014). Teachers’ performance within communities of learning: Investigating the role of community structure. Proceedings of the European Conference in the Applications of Enabling Technologies – ECAET 2014, 20–21 November, 2014, Glasgow, UK, http://www.ed20work.eu/conference

Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2014). Collaboration and Community Building in an Online Teacher Community of Learning: A Social Network Analysis. In G. Ortiz, E. Troubitsyna & S. De Agostino (eds.), Proceedings of the Ninth International Conference on Internet and Web Applications and Services - ICIW2014 (pp. 19-24), 20–24 July, 2014, Paris, France (Best paper award) http://www.iaria.org/conferences2014/AwardsICIW14.html

Bakouli V., & Jimoyiannis A. (2014). Concept mapping as cognitive tool in science education: An analysis of students’ learning using SOLO taxonomy. Proceedings of the 1st International Conference on “New Developments in Science and Technology Education”, 29-31May, 2014, Corfu, Greece. 

Vrachnos E. & Jimoyiannis A. (2013). Design and evaluation of a web-based dynamic algorithm visualization environment for novices. In M. P. Cota, S.B. L. Ferreira, T. Mikropoulos, H. Paredes and J. Barroso (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2013), 13-15 November 2013, Vigo, Spain

Tsiopela D. & Jimoyiannis A. (2013). Pre-Vocational Skills Laboratory: Development and investigation of a Web-based environment for students with autism. In M. P. Cota, S.B. L. Ferreira, T. Mikropoulos, H. Paredes and J. Barroso (eds.), Proceedings of the 5th International Conference on Software Development and Technologies for Enhancing Accessibility and Fighting Info-exclusion (DSAI 2013), 13-15 November 2013, Vigo, Spain

Tsiotakis, P., & Jimoyiannis, A. (2013). Developing a Computer Science Teacher Community in Greece: Design framework and implications from the pilot. Proceedings of EDULEARN13 Conference (pp. 70-80), 1-3 July 2013, Barcelona, Spain

Jimoyiannis, A., Christopoulou, E., Paliouras, A., Petsos, A., Saridaki, A., Toukiloglou, P., Tsakonas, P. (2013). Design and development of learning objects for lower secondary education in Greece: The case of computer science e-books. Proceedings of EDULEARN13 Conference (pp. 41-49), 1-3 July 2013, Barcelona, Spain

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2012). Blogs in higher education: Analysing students’ participation and presence in a community of blogging. Proceedings of the IADIS International Conference e-Learning 2012 (pp. 228-235), Lisbon, Portugal (Best emergent technology paper award)

Jimoyiannis A., Tsiotakis P. & Roussinos D. (2011). Pedagogical and instructional design issues towards the integration of Web 2.0 tools in instruction: Implications of teachers’ training pilot courses in Greece, In A. Abraham, E. Corchado, S.-Y. Han, W. Guo, J. Corchado, A. Vasilakos (eds.), Proceedings of the 7th International Conference on Next Generation Web Services Practices (pp. 530-535), Salamanca, Spain, IEEE.

Jimoyiannis A. (2010). Developing a Technological Pedagogical Content Knowledge framework for science education: Implications of a teacher trainers’ preparation program, Proceedings of the Informing Science & IT Education Conference, InSITE 2010 (pp. 597-607), Cassino, Italy.

Gravani, M. N. & Jimoyiannis, A. (2009). Factors shaping the profile of the ICT adult educator: implications from a social inclusion programme in Greece. In Papastamatis, A., Valkanos, E., Zarifis, G. K., Panitsidou, E. (Eds.), Educating the adult educator: Quality provision and assessment in Europe, ESREA Network on Adult Educators, Trainers and their Professional Development, E-book conference proceedings (pp. 837-844), Thessaloniki, ISBN: 978-960-243-668-4.

Stansfield M. H., Connolly T., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2008), The development of models for identifying and promoting best practice in e-learning and Virtual Campuses,  in D. Remenyi (Ed.), Proceedings of the 7th European Conference on e-Learning (pp. 520-529), 6-7 November 2008, Agia Napa, Cyprus.

Jimoyiannis A., Stansfield M., Connolly T., Cartelli A., Magalhães H., Maillet K. & Koulaidis V. (2008), Virtual Campuses: A new paradigm in e-learning widening access to higher education. In C. Angeli & N. Valanides (eds.), Proceedings of the 6th Panhellenic Conference with International Participation ‘’Information and Communication Technologies in Education’’ (Vol. II, pp. 419-426), Cyprus.

Vrachnos E., Jimoyiannis A. (2008), DAVE: A Dynamic Algorithm Visualization Environment for novice learners. 8th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 319-323), 1-5 July, Santander, Spain.

Cartelli, A., Maillet, K., Stansfield, M. H., Connolly, T. M., Jimoyiannis, A., Magalhães, H. and Toland, J. (2008), Identifying and promoting best practice in Virtual Campuses and e-Learning. ED-MEDIA 2008 Conference (pp. 897-902), 30 June - 4 July, Vienna, Austria (Outstanding paper award).

Cartelli A., Stansfield M., Connolly T., Jimoyiannis A., Magalhães H. and Maillet K. (2008), Towards the development of a new model for best practice and knowledge construction in Virtual Campuses,  Proceedings of the Informing Science and IT Education Conference (InSITE 2008) (pp. 22-25), June, Varna, Bulgaria.

Connolly T., Stansfield M. H., Cartelli A., Jimoyiannis A., Magalhães H. & Maillet K. (2007), Towards the development of a framework for promoting best practice in Virtual Campuses. European Association of Distance Teaching Universities Conference (EADTU 2007), 8-9 November, Lisbon, Portugal, http://www.eadtu.nl/conference-2007/files/BM4.pdf

Jimoyiannis A. and Komis V. (2006), Factors affecting teachers’ views and perceptions of ICT in education. In P. Isaias, M. McPherson & F. Banister (eds.), Proceedings of the IADIS International Conference e-Society 2006, (Vol. I, pp. 136-143), Dublin, Ireland.


Ερευνητικά - Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2017-2018: Μέλος της Ομάδας Έργου και Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου του Έργου «RU EU? A game-based approach to exploring 21st century European Identity and Values» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA203 Strategic Partnerships - Cooperation for innovation and the exchange of good practices.

2017-2018: Μέλος της Ομάδας του Έργου «Modernizing and Enhancing Indian eLearning Educational Strategies (MIELES)» το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Erasmus+, Δράση KA2 Cooperation for innovation and the exchange of good practices-Capacity building in the field of Higher Education

2010-2011: Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Project ‘’European Resource Centre for Web2.0 Education’’, Lifelong Learning Programme, action KA3 ICT Multilateral Projects, N. 504839-LLP-1-2009-1-UK-KA3-KA3MP, European Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

2007-2009: Επιστημονικός Υπεύθυνος για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Project “Promoting Best Practice in Virtual Campuses (PBP-VC)”, eLearning Programme, Grant Agreement Number: 2006-4808 /001–001 ELEB12, European Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

Εθνικά Προγράμματα

2017-2018: Μέλος της Ομάδας έργου της Πράξης «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων», Επιστημονικός Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου της Πληροφορικής, Τελικός Δικαιούχος: ΙΤΥΕ Διόφαντος (ΕΣΠΑ 2014-2020), http://photodentro.edu.gr

2012-2015: Μέλος της Ομάδας του Έργου «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» (MIS 375214). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» τον Άξονα Προτεραιότητας «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τελικός Δικαιούχος: Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNet), http://ocw-project.gunet.gr

2011-2015: Υπεύθυνος συντονισμού και επιστημονικής καθοδήγησης της Ομάδας σχεδιασμού και δημιουργίας ψηφιακού διαδραστικού υλικού για τον εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής μορφής των σχολικών βιβλίων Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Έργο «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Κ.Τ, Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (Κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441), Τελικός Δικαιούχος: ΙΤΥΕ Διόφαντος, http://photodentro.edu.gr

2011-12: Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου «Υλοποίηση της Επιμόρφωσης Επιμορφωτών», ΠΑΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην Πράξη "Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη" του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ & ΕΚΤ.

2010-12: Μέλος της Ομάδας Επιστημονικού Συντονισμού της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών», Συντονιστής-Υπεύθυνος για το Επιστημονικό Πεδίο Πληροφορικής-ΤΠΕ (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο)

2007-08: Μέλος της Ομάδας του Έργου - Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΕ04 ‘’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία’’, ΠΑΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ

2004-07: Επιστημονικός σύμβουλος στο Πρόγραμμα ‘’Δίκτυα Σχολείων Νομού Δωδεκανήσου’’, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πράξη 2.4.1ε «Εφαρμογή προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε εκπαιδευτικές μονάδες», Τελικός Δικαιούχος: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

2002-03: Μέλος της Επιτροπής Ν. Ιωαννίνων για το Πρόγραμμα ‘’Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση’’, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Κοινωνία της Πληροφορίας’’(επιμορφώθηκαν συνολικά 1620 εκπαιδευτικοί)
1997-2000: Συντονιστής ομάδων ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού, , ΕΠΕΑΕΚ, Δράση ΙΙΙ (ενέργεια 1.3.δ),

Θέσεις

2009 - σήμερα: Συντονιστής της Κατεύθυνσης «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

2010-12: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ, Α.Φ. 221/22-6-2010)

2010-12: Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ, Α.Φ. 179/18-5-2010)

2005-13: Αξιολογητής Ερευνητικών Προτάσεων και Αναπτυξιακών Έργων


Επιστημονικές Επιτροπές

Συνιδρυτής και συνεκδότης του έγκριτου διεθνούς επιστημονικού περιοδικού THEMES in Science and Technology Education, υπεύθυνος για την Ηλεκτρονική Μάθηση και τη Διδακτική Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών, http://earthlab.uoi.gr/theste

Συνιδρυτής και συνεκδότης του έγκριτου επιστημονικού περιοδικού Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, υπεύθυνος για την Ηλεκτρονική Μάθηση και τη Διδακτική Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών, http://earthlab.uoi.gr/thete

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών και κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικά συνέδρια.