ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής των συνεντεύξεων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.
Η διαδικασία των συνεντεύξεων θα πραγματοποιηθεί αλφαβητικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016.

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές των Κατευθύνσεων «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη» και «Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα μείνει κλειστή από Πέμπτη 6 έως Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015