ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ” – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 Οι φοιτητές που θα εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.700 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται… 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι εγγραφές των φοιτητών του Π.Μ.Σ. “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα πραγματοποιηθούν την 1η ημέρα των μαθημάτων. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ προκειμένου να 

Ανακοίνωση ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” 2018-19

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής των εισακτέων στο ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική”, θα συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για κάθε κατεύθυνση και θα τηρηθεί το εξής χρονοδιάγραμμα: Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων ανά κατεύθυνση. Κατά το διάστημα 17-19 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις […]

Ανακοίνωση για συνεντεύξεις και εξετάσεις Αγγλικών για τους υποψηφίους του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεντεύξεις για τους υποψηφίους του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση», και για τις δύο κατευθύνσεις, θα πραγματοποιηθούν την