ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα μείνει κλειστή από Πέμπτη 6 έως Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015

Ανακοίνωση βιβλιοθήκης

Οι πρωτοετείς παρακαλούνται να προσέλθουν από Δευτέρα 1 Οκτωβρίου μέχρι 12 Οκτωβρίου 2012 στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος προκείμενου να βγάλουν κάρτα μέλους. Από τη Βιβλιοθήκη