ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2015-2016

Καλούνται οι υποψήφιοι φοιτητές των Κατευθύνσεων «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό», «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» και «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» σε γραπτή εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα…