Βενιέρης Δημήτριος

Τηλέφωνο: 27410-74357, εσωτερικό: 5315
Καθηγητής Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Συντονιστής της Κατεύθυνσης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική».

Παπαθεοδώρου Π. Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Π. Παπαθεοδώρου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1965, όπου και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο Πειραματικό Σχολείο και στο Πρότυπο Κλασσικό Λύκειο Πατρών.

Νικολακάκη Μαρία

Τηλέφωνο: 27410-75638, εσωτερικό: 5319
Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη – Σε εκπαιδευτική άδεια) Παιδαγωγικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σπυριδάκης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο: 27410-74352, εσωτερικό: 5310
(Διευθυντής ΠΜΣ)
Ο Μάνος Σπυριδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 27410-74355, εσωτερικό: 5313
Eπίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου