Νικολακάκη Μαρία

Τηλέφωνο: 27410-75638, εσωτερικό: 5319
Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη – Σε εκπαιδευτική άδεια) Παιδαγωγικής του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σπυριδάκης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο: 27410-74352, εσωτερικό: 5310
(Διευθυντής ΠΜΣ)
Ο Μάνος Σπυριδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τσακίρη Δέσποινα

Τηλέφωνο: 27410-74355, εσωτερικό 5313
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 27410-74355, εσωτερικό: 5313
Eπίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου