Σπυριδάκης Εμμανουήλ

Τηλέφωνο: 27410-74352, εσωτερικό: 5310
(Διευθυντής ΠΜΣ)
Ο Μάνος Σπυριδάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τσακίρη Δέσποινα

Τηλέφωνο: 27410-74355, εσωτερικό 5313
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 27410-74355, εσωτερικό: 5313
Eπίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Φερώνας Ανδρέας

Τηλέφωνο: 27410-74359, εσωτερικό: 5317
Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Φεφές Μιχάλης

Τηλέφωνο: 27410-75632, εσωτερικό: 5304, email: mfefes@uop.gr
Επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου