Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ακ. έτους 2016-17 Κατεύθυνση: Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του ακ. έτους 2016-17 στην κατεύθυνση “Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη”