Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας της κατεύθυνσης “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση»

Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας του ΠΜΣ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων των κατευθύνσεων «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» και «Κοινωνική Πολιτική»