ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” – Διαδικασία καταβολής διδάκτρων & προυποθέσεις απαλλαγής

Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο ΠΜΣ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, υποχρεούνται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 2.700 ευρώ για όλη τη διάρκεια των σπουδών. Τα δίδακτρα καταβάλλονται ως εξής:

ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” – Έναρξη μαθημάτων – εγγραφές εισαχθέντων ακ. έτους 2019-20

Τα μαθήματα του ΠΜΣ ‘Κοινωνική Πολιτική’ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 ξεκινούν… Οι εγγραφές των φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από την…

ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” – Έναρξη μαθημάτων – εγγραφές εισαχθέντων ακ. έτους 2019-20

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες για την εγγραφή και την έναρξη των μαθημάτων των εισαχθέντων φοιτητών της κατεύθυνσης “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” για το ακαδ. έτος 2019-2020

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Αποτελέσματα επιτυχόντων 2019-20

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των επιτυχόντων του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τις κατευθύνσεις “Κοινωνικής Πολιτική” και “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση“