Δήλωση συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων Εαρινού 2019-2020

Η Δήλωση Συμμετοχής στις εξετάσεις του Ιουνίου με τεχνολογίες εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης και αποδοχής της διαχείρισης προσωπικών δεδομένων είναι έτοιμη και διαθέσιμη στη διεύθυνση https://gdpr-form.uop.gr/ Προθεσμία δηλώσεων:  Τετάρτη 17/6/2020 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξέταση θα βρείτε εδώ.

Διαδικασία ελέγχου κειμενικής ταύτισης ΜΔΕ – ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική”

Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ ‘Κοινωνική Πολιτική’ αποφάσισε τη γενικευμένη αξιοποίηση της πλατφόρμας κειμενικής ταύτισης Turnitin που προφέρεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκπόνησης των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ). Σκοπός είναι η κατοχύρωση των συγγραφέων των ΜΔΕ και του Ιδρύματος αλλά και η αποτελεσματικότερη […]