Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2021-2022 “Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης”

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο τίτλο «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Σκοπός του ΠΜΣ     να καλύψει ένα υπαρκτό κενό και μια ουσιαστική μορφωτική ανάγκη με ειδική στόχευση και εξειδικευμένο προσανατολισμό καθώς και τη διασύνδεση των […]

ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Ειδίκευση: “ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” δείτε το πρόγραμμα εδώ. Ειδίκευση: “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” δείτε το πρόγραμμα εδώ.