ΠΜΣ Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων 2021 – 22

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για το ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”, τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες στο πλαίσιο των εγγραφών καθώς και εκείνων που προβλέπονται για τις αιτήσεις απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης: Ανακοίνωση εγγραφών Αίτηση εγγραφής Μεταπτυχιακών Αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης

ΠΜΣ Κοινωνική Πολιτική Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων 2021 – 22

Για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες, παρακαλώ κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ανακοίνωση εγγραφών Απαλλαγή τελών φοίτησης, προθεσμίες και δικαιολητικά Αιτήσεις απαλλαγής τελών φοίτησης Αίτηση εγγραφής Μεταπτυχιακών

ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” 2021-22 – Διεξαγωγή Συνεντεύξεων

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων: Για την Τετάρτη 15/09/2021 εδώ. Πέμπτη 16/09/2021 εδώ. Οδηγίες για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με λήψη μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης COVID 19, εδώ.

ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» 2021-22 – Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεντεύξεων

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας για το μεταπτυχιακό μας πρόγραμμα «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» με ειδικεύσεις : «Εκπαιδευτικά προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και  e-Μορφές) Πολιτικές και Πρακτικές και «Εκπαιδευτική πολιτική και Διοίκηση».Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν κατά το διήμερο 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2021 Ο […]