ΠΜΣ “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” 2021-22 – Διεξαγωγή Συνεντεύξεων

Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων: Για την Τετάρτη 15/09/2021 εδώ. Πέμπτη 16/09/2021 εδώ. Οδηγίες για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με λήψη μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης COVID 19, εδώ.