ΠΜΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ακ. έτος 2021-2022 Αποτελέσματα απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τα αποτελέσματα απαλλαγών από τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ»  για το ακ. έτος 2021- 2022.

ΠΜΣ “Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές Απασχόλησης”Εγγραφές επιτυχόντων και διαδικασίες αιτήσεων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για το ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική”, τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2021-22 Αίτηση εγγραφής Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης

(Ορθή Επανάληψη) ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” – Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2021-22

Ειδίκευση: “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”:  (Δείτε το πρόγραμμα εδώ) Ειδίκευση: “Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας”:  (Δείτε το πρόγραμμα εδώ) – Ορθή Επανάληψη 08/11/2021 Ειδίκευση: “Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη” (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)

(Ορθή επανάληψη) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ” – 18/10/2021 – (Ορθή επανάληψη)  (δείτε το πρόγραμμα εδώ)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» (1η εβδομάδα)

Ειδίκευση: «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» (δείτε το πρόγραμμα εδώ) Ειδίκευση: «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές» (δείτε το πρόγραμμα εδώ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ – ΠΜΣ “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”

Ειδικεύσεις: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ, ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, δείτε το πρόγραμμα εδώ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΥΓΕΙΑΣ, δείτε το πρόγραμμα εδώ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, δείτε το πρόγραμμα εδώ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ” – 15/10/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΠΜΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ” – 15/10/2021