Βεντούρα Λίνα

Καθηγήτρια
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επικοινωνία

e-mail

Τηλέφωνο γραφείου: 27410-74353, εσωτερικό: 5311

Ώρες υποδοχής φοιτητών:

  • Δευτέρα 10-11.30 π.μ.
  • Τετάρτη 10-11.30 π.μ.

 

Βιογραφικό

Η Λίνα Βεντούρα είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπου διδάσκει κοινωνιολογία και ιστορία της μετανάστευσης. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές κοινωνιολογίας στο Βέλγιο και ιστορίας στη Γαλλία. Εκπόνησε τη διατριβή της στην ιστορία στη Γαλλία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μετανάστευση, τη διασπορά, τις πολιτικές των χωρών αποστολής, τη διεθνικότητα και τους Διεθνείς Οργανισμούς. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων και πολλών άρθρων για τη μετανάστευση και έχει επιμεληθεί αφιερώματα και βιβλία για τη μετανάστευση, τη διασπορά και τα σύνορα. Με υποτροφία Stanley J. Seeger (Committee on Hellenic Studies) εργάστηκε ως Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Princeton (ΗΠΑ) κατά το διάστημα 12/2000-1/2001. Ήταν Επιστημονική Υπεύθυνη δύο ερευνητικών προγραμμάτων για την ιστορία της μετανάστευσης από την Ελλάδα που χρηματοδοτήθηκαν από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Έχει συμμετάσχει: α. σε έρευνες για τις αναπαραστάσεις του εθνικού ‘εαυτού’ και του εθνικού ‘άλλου’ στο ελληνικό σχολικό σύστημα χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, β. στο Πρόγραμμα εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων του ΥΠΕΠΘ (υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, γ. ως ειδική ερευνήτρια για την Ελλάδα στην έρευνα με θέμα Μελέτη του κοινωνικού αντίκτυπου της διεθνούς και εσωτερικής μετανάστευσης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung e.V. (GVG) και χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities). Κατά το διάστημα 2012 – 2015 είναι Κύρια Ερευνήτρια και Επιστημονική Υπεύθυνη σε Ερευνητικό Πρόγραμμα διάρκειας 36 μηνών με θέμα «Διαχείριση της Μετανάστευσης και Διεθνείς Οργανισμοί: Ιστορία της ίδρυσης του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης». Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»).

 

Αναλυτικό Βιογραφικό