Καρακατσάνη Δέσποινα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Πρόεδρος)
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Επικοινωνία

Επικοινωνία: τηλέφωνο γραφείου 27410-74984
(fax) 30-27410-74990

Ημέρες και ώρες γραφείου: Τρίτη 14.00-15.00, Παρασκευή 14.00-15.00

e-mail

 

Πλήρες Βιογραφικό (pdf)

 

Η Δέσποινα Καρακατσάνη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης στο Université de Paris 8, Saint-Denis-Vincennes και στη Διδακτική Ιστορίας και Γεωγραφίας στο Université de Paris 7, Jussieu (Γαλλία). Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης στο Université de Paris 8 Saint-Denis-Vincennes (Γαλλία). Δίδαξε στo Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΦΚΣ) και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης την περίοδο 1998-2000. Διορίστηκε Λέκτορας στο τμήμα Φ.Κ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2000. Από το 2004 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Διδασκαλία

1. Προπτυχιακό επίπεδο (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

 • Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης
 • Αρχές Εκπαιδευτικής Θεωρίας
 • Ιδιότητα του Πολίτη και Πολυπολιτισμικότητα
 • Ιστορία Κοινωνικής πρόνοιας για το παιδί

2. Μεταπτυχιακό επίπεδο (Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής)

Α) κατεύθυνση Κοινωνικές διακρίσεις, μετανάστευση, ιδιότητα του πολίτη του:

Ιδιότητα του Πολίτη και εκπαίδευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης (συνδιδασκαλία με τη Γ. Παπαδιαμαντάκη)

Β) κατεύθυνση Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας διδάσκει το μάθημα:

 • Κοινωνική ιστορία της υγείας

3. Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

 • Μεταπτυχιακό επίπεδο: Σπουδές στην Εκπαίδευση- Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες (ΕΚΠ 60)
 • Προπτυχιακό επίπεδο: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό- Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού (ΕΠΟ 32)

Βιβλία

 • Le citoyen à l’école. Manuels d’éducation civique et citoyenneté dans la Grèce d’après-guerre 1957-1989, Peter Lang, Συλλογή: Universitaires Européennes, Σειρά: ΧΙ-Pédagogie, Bern 1999.
 • Εκπαίδευση και Πολιτική Διαπαιδαγώγηση: γνώσεις, αξίες, πρακτικές, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004.
 • ‘Υγιεινής Παραγγέλματα’: ιατρική επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί στις αρχές του 20ού αι. (σε συνεργασία με τη Βάσω Θεοδώρου), Διόνικος, Αθήνα 2010.
 • Building the Future of the Nation: A Social History of Child Health Welfare in Greece (1880-1936), (σε συνεργασία με τη Β. Θεοδώρου), Central European University Press, Budapest, υπό έκδοση 2013.
 • Εκπαιδευτική Θεωρία και Διδακτική Πράξη. Μια κοινωνική ιστορία της διδασκαλίας και του διδασκαλικού επαγγέλματος, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012.
 • Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Αναζητώντας το νέο σχολείο (επιμέλεια μαζί με τη Γιούλη Παπαδιαμαντάκη), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2012.

Επιμέλεια

 • Το ελληνικό παιχνίδι. Διαδρομές στην ιστορία του, (σε συνεργασία με τη  Κλειώ Γκουγκουλή), Αθήνα, ΜΙΕΤ-ΕΛΙΑ, 2008.

Μεταφράσεις

 • J. Houssaye (επιμ.), Δεκαπέντε Παιδαγωγοί. Σταθμοί στην ιστορία της παιδαγωγικής Σκέψης, μετάφραση Δέσποινα Καρακατσάνη, Μεταίχμιο α΄ έκδοση 2000.
 • R. Hofstetter, B. Schneuwly, (επιμ.), Εισαγωγή στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, Μεταίχμιο 2005.
 • G. Mialaret, Επιστήμες της εκπαίδευσης, Μεταίχμιο 2008.

Δημοσιεύσεις (Άρθρα-Πρακτικά)

D. Karakatsani, «The history of citizenship education in Greece during the post-war period (1950-1990): content and aims», Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century, (Sl. Naumovic, M. Jovanovic, επιμ.) Zur Kunde Suedosteuropas, Band II/28, Belgrade-Graz 2001.

D. Karakatsani, «Former le citoyen à l’école : un objectif difficile, une mission problématique. L’exemple grec», Cahiers de l’implication, no 6, Δεκέμβριος 2003, τχ.

D. Karakatsani, «Le citoyenneté dans le système éducatif grec: matières, activités et pratiques», Spirale, 34, 2004, 157-170.

V. Theodorou, D. Karakatsani, «Les hygiénistes à l’ école: soins et prophylaxie s’ agissant de la santé des enfants d’ âge scolaire  en Grèce au début du 20ième siècle» in Anna Olvia Jacovides Andrieu (edit.),  Le corps dans la langue, la littérature, l’ histoire, les arts et arts du spectacle, Actes du XVIIIe Colloque International des Néo hellénistes des Universités francophones, Paris, Société Culturelle Néo-hellénique, 2005, σ. 41-55

V. Theodorou, D. Karakatsani, «Ecole de plein air et Education nouvelle au début du 20ème siècle en Grèce : influences et limites d’une tentative, Carrefours de l’Education, 23, Ιανουάριος-Ιούνιος 2007, pp. 187-204.

V. Theodorou, D. Karakatsani «Health Policy in interwar Greece: the intervention by the League of Nations Health Organisation», Dynamis, 28, 2008, pp. 53-75.

D. Karakatsani, «The Macedonian Question in Greek History Textbooks», «Albania and Northern Epirus in Greek Civic Schoolbooks since the 1970’s», Clio in the Balkans. The politics of History Education, (edited by Christina Koulouri), Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, Thessaloniki 2002, p. 289-291, pp. 462-465.

D. Karakatsani, «L’Europa nei manuali greci di educazione civica», στο Βιβλίο-συλλογικό τόμο Insegnare l’Europa. Concetti e rappresentazioni nei libri di testo europei, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, 2003, pp. 323-341.

D. Karakatsani, T. Vervenioti, «Mythen der Nationen. Arena der Erinnerungen» στο βιβλίο Doppelter Diskurs und gespaltene Erinnerung, έκδοση του Ιστορικού Μουσείου Βερολίνου (Deutsches Historisches Museum), 2004, pp. 257-284.

D. Karakatsani, «Pratiques éducatives, mœurs scolaires et religion dans la Grèce d’après-guerre (1946-1949)», Education Comparée, vol. 62, 2007, pp. 241-257.

D. Karakatsani, V. Theodorou, « Processus d’introduction des principes de l’éducation nouvelle en Grèce au début du 20ème siècle: enjeux idéologiques et enjeux de savoir », Paedagogica Historica, Vol. 45, Nº. 4-5, 2009, pp. 515-533.

V. Theodorou, D. Karakatsani, Eugenics and Puericulture: Interwar Medical Attempts to Improve Greek Biological Capital, S. Trubeta, M. Turda, C. Promitzer, Hygiene, Health-Politics-Eugenis: Engineering Society in Twentieth Century, 2011, pp. 299-323.

J Spinthourakis, D. Karakatsani, The Multicultural Class in Greece, στο J. A. Spinthourakis, J. Lalor & W.  Berg (Eds.) (2011). Cultural Diversity in the Classroom: A European Comparison.

Papadiamantaki, Y. & Karakatsani, D. (2011) Teacher training for active citizenship, in P. Cunningham & N.Fretwell (eds.) Europe’s Future: Citizenship in a Changing World. London: CiCe, pp. 437- 446
D. Karakatsani & Y. Papadiamantaki (2011) «Active Learning for Active Citizenship in Higher Education» Εισήγηση δημοσιευμένη στα πρακτικά της διεθνούς διάσκεψης «Citizenship, Identity and Culture: Inclusive Society under Crisis»
Δ. Καρακατσάνη, Η ιστορική διαδρομή της Πολιτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τον 20ό αι., Συγκριτική και Διεθνής Επιθεώρηση, υπό έκδοση 2013.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • 2008-2009: Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του Προγράμματος CiCe Children’s Identity and Citizenship in Europe με θέμα: Inclusive Europe: New Minorities.
 • 2008-2010: Συμμετοχή ως ερευνήτρια και συντονίστρια του προγράμματος για την Ελλάδα στο πρόγραμμα Comenius Project Based School Management (Σχολική Διοίκηση Μέσω Έργων). Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • 2008-2010: Συμμετοχή στην χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα CiCe έρευνα με θέμα: Συμμετοχική Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση.
 • 2009-2010: Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας του προγράμματος CiCe-Children’s Identity and Citizenship in Europe: Νew Minorities and Challenges for Education in Europe
 • 2010-2011: Συμμετοχή ως εμπειρογνώμων σε ομάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη σύνταξη νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων για την υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • 2/2010-6/2011: Επισκέπτρια ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes (Αγγλία)
 • 2011-2014 Συμμετοχή ως ερευνήτρια στο πρόγραμμα Enhancement of Quality Assurance System through Professional Development of Academic Leaders. Tempus Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • 2012-3 Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του προγράμματος CiCe με θέμα: Citizenship and identity Παρουσίαση και ανάλυση της βάσης δεδομένων του προγράμματος με θέμα: Democratic Participation and Social Cohesion

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ιστορία των παιδαγωγικών θεωριών / Ιδιότητα του πολίτη-πολυπολιτισμικότητα και εκπαίδευση/ Εναλλακτικά εκπαιδευτικά μοντέλα / Κοινωνική ιστορία της υγείας-ιστορία της κοινωνικής πρόνοιας για το παιδί