Σπυροπούλου Αθανασία

Η Αθανασία Σπυροπούλου διδάσκει Αγγλική Γλώσσα και Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

 

Είναι πτυχιούχος Αγγλική Γλώσσας και Φιλολογίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στη Διδασκαλία Αγγλικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας. Έχει μακροχρόνια και ευρεία εμπειρία στο επιστημονικό της αντικείμενο, έχοντας εργαστεί ως καθηγήτρια Αγγλικής κυρίως σε ενήλικες, επιμορφώτρια εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής/μεθοδολογίας, εξετάστρια και αξιολογήτρια σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ και εξετάστρια σε προφορικές και γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής. Επιπλέον, εργάστηκε στο Υπουργείο Παιδείας (1998-2004) στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έχοντας ως κύριο αντικείμενο ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση και σχετικές δραστηριότητες, και συμμετέχοντας στην προετοιμασία της Συνόδου Υπουργών του Bερολίνου στο πλαίσιο της Διαδικασίας της Μπολώνιας και της Ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Πανεπιστημίων, κ.λ.π. που σχετίζονται με την πολιτική ανώτατης εκπαίδευσης. Είναι συντονίστρια και μέλος της συντακτικής ομάδας της αγγλόφωνης περιοδικής έκδοσης “LeadershipandGovernanceinHigherEducation” του γερμανικού εκδοτικού οίκου RAABE. Είναι εκλεγμένη εκπρόσωπος του κλάδου της στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από το 2005 ως τώρα.