Μακρυπόδης Βασίλης

Τηλέφωνο: 27410-74995, εσωτερικό: 5276, email: bmakryp@uop.gr
ΕΔΙΠ – Ηλεκτρολόγος – Τεχνικός Δικτύων