Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Τηλέφωνο Εσωτερικό e-mail
Δούκα Ιωάννα Προϊσταμένη Γραμματείας 27410-74991 5163 douka@uop.gr
Φλώρου Βασιλική Υπάλληλος Γραμματείας 27410-74992 5165 vasiliki@uop.gr
Νέζη Φωτεινή Υπάλληλος Γραμματείας 27410-74993 5166 nezi@uop.gr
Χοροζίδου Ευγενία Βιβλιοθηκονόμος 27410-74998 5290 horozidou@uop.gr
Παπαπορφυρίου Ανθή Υπάλληλος Βιβλιοθήκης 27410-74997 5252 anthipap@uop.gr
Τσάκωνα Αλεξάνδρα-Κυριακή Υπάλληλος Βιβλιοθήκης 27410-74997 5252 tsako@uop.gr