Ανακοίνωση βιβλιοθήκης

Οι πρωτοετείς παρακαλούνται να προσέλθουν από
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου μέχρι 12 Οκτωβρίου 2012
στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος προκείμενου να βγάλουν
κάρτα μέλους.
Από τη Βιβλιοθήκη