ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΜΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Οι επιτυχόντες των Κατευθύνσεων «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» και «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» καλούνται στο πρώτο κοινό εισαγωγικό μάθημα την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 στις 18.30.
Οι επιτυχόντες όλων των Κατευθύνσεων θα ενημερωθούν για τον τρόπο εγγραφής με επόμενη ανακοίνωση.

Δείτε τον πίνακα (PDF): Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΠΜΣ