Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής ΠΜΣ ακ. έτους 2016-2017

Πίνακας κατάταξης επιτυχόντων ακ. έτους 2016-2017… (PDF)

Οι επιτυχόντες όλων των Κατευθύνσεων θα ενημερωθούν για τον τρόπο εγγραφής με επόμενη ανακοίνωση