Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2016-17 Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακ. έτους 2016-17 στην κατεύθυνση «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική»

Πρόγραμμα εξεταστικής (PDF)