Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2016-17 Κατεύθυνση: Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακ. έτους 2016-17 στην κατεύθυνση “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”

Πρόγραμμα εξεταστικής (PDF)