ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΜΣ 17-18 (Ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2017-2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ονομαστικοί κατάλογοι των υποψηφίων ανά κατεύθυνση θα είναι αναρτημένοι έξω από κάθε αίθουσα συνέντευξης.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέλθουν μισή ώρα πριν την έναρξη διεξαγωγής των συνεντεύξεων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Η διαδικασία των Διαβάστε περισσότερα… (PDF) Ορθή επανάληψη