Πρόγραμμα υποστήριξης μεταπτυχιακών διατριβών

Οκτώβριος 2017

Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική Πρόγραμμα 6 Οκτωβρίου (PDF)

«Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση & Ιδιότητα του Πολίτη» Πρόγραμμα 10 Οκτωβρίου (PDF)

«Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση» Πρόγραμμα 13 Οκτωβρίου (PDF)

«Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» Πρόγραμμα 13 Οκτωβρίου (PDF)

«Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας» Πρόγραμμα 24 Οκτωβρίου (PDF)