Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής ΠΜΣ ακ. έτους 2017-2018

Ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων των πέντε κατευθύνσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Αποτελέσματα αξιολόγησης ΠΜΣ 2017-18 (PDF)