Πρόγραμμα υποστήριξης μεταπτυχιακών διατριβών – Φεβρουαρίου 2018

Στο πρόγραμμα που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τον προγραμματισμό των υποστηρίξεων των διπλωματικών εργασιών για την εξεταστική περίοδο 2017-2018  – Ενημέρωση 22/02/2018 

Πρόγραμμα υποστηρίξεων (PDF)


Οι κατευθύνσεις αναλυτικά


«Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» Πρόγραμμα  23 Φεβρουαρίου (PDF)
«Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση & Ιδιότητα του Πολίτη» Πρόγραμμα  27, 28 Φεβρουαρίου (PDF)
«Εκπαιδευτική Πολιτική & Διοίκηση»Πρόγραμμα 28 Φεβρουαρίου & 7 Μαρτίου (PDF)
«Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό» Πρόγραμμα  5 Μαρτίου (PDF)
«Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας»Πρόγραμμα  6 Μαρτίου (PDF)