Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-19 «Κοινωνική Πολιτική»

Στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ.(114 τ. Α/4-8-17) και Φ.Ε.Κ Ίδρυσης Π.Μ.Σ. (3920, τ. Β, Αριθμός Απόφασης 7 (10-9-2018) .
Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη
β) Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας
γ) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη (Ορθή επανάληψη 17/9/2018)

Προκήρυξη 2018-19 (PDF) Αίτηση Συμμετοχής 2018-19 (pdf) Αίτηση Συμμετοχής 2018-19 (xlsx)

Υποβολή αιτήσεων: έως 15 Οκτωβρίου 2018 – Παράταση Υποβολής Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΠΜΣ ταχυδρομικώς, αλλά προσφέρεται πλέον και η δυνατότητα υποβολής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος

Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη, 20100 Κόρινθος

e-mail: pmssep-secr@uop.gr

Φανή Δήμα, τηλ. 27410 74992 και

Φωτεινή Νέζη τηλ. 27410 74993