Ανακοίνωση για συνεντεύξεις και εξετάσεις Αγγλικών για τους υποψηφίους του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεντεύξεις για τους υποψηφίους του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση», και για τις δύο κατευθύνσεις, θα πραγματοποιηθούν την διαβάστε περισσότερα… (PDF)