Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» Διαβάστε περισσότερα… (PDF)