Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» Διαβάστε περισσότερα… (PDF)