Ανακοίνωση ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” 2018-19

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επιλογής των εισακτέων στο ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική”, θα συγκροτηθεί τριμελής επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος για κάθε κατεύθυνση και θα τηρηθεί το εξής χρονοδιάγραμμα:

 • Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2018 θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων ανά κατεύθυνση.
 • Κατά το διάστημα 17-19 Οκτωβρίου 2018 θα διεξαχθούν οι συνεντεύξεις των υποψηφίων ανά κατεύθυνση (σύμφωνα με την πρώτη τους επιλογή) ως εξής:
  • Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, από ώρα 16.00 (κατά αλφαβητική σειρά των αρχικών των επωνύμων των υποψηφίων) ως εξής: 16.00-17.00 από Α έως και Ι, 17.00-18.00 από Κ έως και Ο, 18.00-19.00 από Π έως και Ω.
  • Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου από ώρα(κατά αλφαβητική σειρά των αρχικών των επωνύμων των υποψηφίων) ως εξής: 16.00-17.00 από Α έως και Ι, 17.00-18.00 από Κ έως και Ο, 18.00-19.00 από Π έως και Ω.
  • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου από ώρα 16.00 (κατά αλφαβητική σειρά των αρχικών των επωνύμων των υποψηφίων) ως εξής: 16.00-17.00 από Α έως και Ι, 17.00-18.00 από Κ έως και Ο, 18.00-19.00 από Π έως και Ω.
 • Η διαδικασία γραπτής αξιολόγησης της γλωσσομάθειας στην Αγγλική γλώσσα (σε περίπτωση μη προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας) θα έχει διάρκεια 60 λεπτών και θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
  • Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 15.00
  • Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας: Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 15.00
  • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική: Παρασκευή 19 Οκτωβρίου και ώρα 17.00
 • Την 23η Οκτωβρίου 2018 θα ανακοινωθούν/αναρτηθούν οι πίνακες επιτυχόντων και τα μαθήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 26η Οκτωβρίου (Κατεύθυνση ‘Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική’, ώρα 16.15, αίθουσα 5).
 • Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις και στις τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ αναφέροντας τη σειρά προτίμησης. Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη υποβάλλει φάκελο υποψηφιότητας και αν επιθυμούν, έχουν το δικαίωμα μέχρι την 15η Οκτωβρίου να δηλώσουν δεύτερη ή/και τρίτη επιλογή με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Γραμματεία του ΠΜΣ ( dima@uop.gr). Στην περίπτωση αυτή και κατά το δυνατόν, οι δεύτερες ή/και τρίτες συνεντεύξεις θα διεξαχθούν ανά κατεύθυνση την ίδια ημέρα/περεμφερή ώρα με τη συνέντευξη της πρώτης επιλογής του υποψηφίου.