“Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση” – Αποτελέσματα εισαχθέντων 2018-19

“Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”

Αποτελέσματα εισαχθέντων 2018-2019

Ειδίκευση: 
«Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές» Εισαχθέντες 2018-2019
«Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» Εισαχθέντες 2018-2019