Πρόγραμμα διεξαγωγής συνεντεύξεων του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση»

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων των υποψηφίων του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» Διαβάστε περισσότερα… (PDF)