Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας του ΠΜΣ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων των κατευθύνσεων «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» και
«Κοινωνική Πολιτική» Διαβάστε περισσότερα… (PDF)