Πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας της κατεύθυνσης “Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση”

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων της Αγγλικής γλώσσας των υποψηφίων της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» Διαβάστε περισσότερα… (PDF)