Χριστουγεννιάτικη Μουσική γιορτή ΚΕΠ – ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019