Έναρξη εξ αποστάσεως μαθημάτων Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έχουν προηγηθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων, η προετοιμασία για τη διεξαγωγή των εξ αποστάσεως προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων από το Τμήμα μας έχει ολοκληρωθεί.

Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα Skype for Business (Skype fb) και έχουν διεξαχθεί συνεδρίες προεργασίας/εξοικείωσης διδασκόντων και διδασκομένων.

Σύνδεσμοι με τις απαραίτητες πληροφορίες για τους φοιτητές: http://dsep.uop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1209&Itemid=336

Τα εξ αποστάσεως μαθήματα ξεκινούν την Πέμπτη 26/03 (και για όλη την περίοδο αναστολής μαθημάτων με φυσική παρουσία) σύμφωνα με

  • το ωρολόγιο πρόγραμμα για το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
  • τα νέα προγράμματα μαθημάτων που έχουν αναρτηθεί για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δωμάτια τηλεδιασκέψεων


Από τη Γραμματεία