ΠΜΣ ‘Κοινωνική Πολιτική’ 2020-21 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

  • Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική: Δείτε το πρόγραμμα εδώ.
  • Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας:  Δείτε το πρόγραμμα εδώ.
  • Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη:  Δείτε το πρόγραμμα εδώ.