ΠΜΣ Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός Ανάπτυξη και Διοίκηση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές-τριες που ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή,  επιθυμούν να την υποστηρίξουν στην επόμενη εξεταστική (Ιουνίου 2021), θα πρέπει να την καταθέσουν ηλεκτρονικά στα 3 μέλη της εξεταστικής τους επιτροπής έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία ΠΜΣ έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Διατριβών του Τμήματος, η εργασία θα πρέπει να υποβληθεί στην τελική της μορφή σε 3 αντίτυπα και 2 CD.

Επιπλέον, κάθε φοιτητής-τρια θα πρέπει να καταθέσει μαζί με τη διπλωματική εργασία την ΑΔΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ την οποία θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2V6OjId

Όσοι φοιτητές-τριες προτίθενται να υποβάλουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή εν όψει της εξεταστικής του Ιουνίου 2021, παρακαλούνται όπως ενημερώσουν μέσω e-mail τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Επισήμανση: Η διπλωματική εργασία με όλα τα απαιτούμενα (αντίτυπα, cd, άδεια ηλεκτρονικής διάθεσης τεκμηρίου) μπορεί ν’ αποσταλεί και με ταχυμεταφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.