ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021

Ειδίκευση: “ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ” δείτε το πρόγραμμα εδώ.

Ειδίκευση: “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ” δείτε το πρόγραμμα εδώ.