Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πολιτικές απασχόλησης (Αίτηση)