Πρόγραμμα Υποστηρίξεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική”

  • Για το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδίκευσης «Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη» πατήστε εδώ.
  • Για το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδίκευσης«Οικονομία Διοίκηση και Πολιτικές Υγείας»πατήστε εδώ.
  • Για το αναλυτικό πρόγραμμα της ειδίκευσης «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» πατήστε εδώ.

  • Για τις οδηγίες διεξαγωγής πατήστε εδώ.