ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων ακ. έτος 2022-23

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων για το ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική”, τα οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.