ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” – Ορθή Επανάληψη Ωρολογίων Προγραμμάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

Ειδικεύσεις:

“Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική”:  (Δείτε την ορθή επανάληψη εδώ)

“Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας”: (Δείτε την ορθή επανάληψη εδώ)

“Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη” (Δείτε την ορθή επανάληψη εδώ)