ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική” – Πρόγραμμα Εξετατικής Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24

Ειδίκευση: “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνικά Δικαιώματα”  (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)

Ειδίκευση: “Οικονομία, Διοίκηση και Πολιτική Υγείας” (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)

Ειδίκευση: “Πολιτικές για τη Μετανάστευση, τις Κοινωνικές Διακρίσεις και την Ιδιότητα του Πολίτη” (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)