Εγκαταστάσεις

Φωτογραφικό υλικό εγκαταστάσεων

[slider pause=”3000″ speed=”400″]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0340.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0337.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0332.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0335.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0327.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0323.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0336.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0348.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0342.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[slide url=”/pms/wp-content/uploads/2015/03/IMGP0345.jpg”]Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Πελοποννήσου[/slide]

[/slider]